อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
16062
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month10
LastMonth Last Month187
ThisYear This Year313
LastYear Last Year1,526

RESEARCH INTERESTS


 

  • การออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อใช้งาน  โดยใช้เทคโนโลยีหน่วยประมวลผลระบบสมองกลฝังตัว
  • การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดี   ร่วมกับเทคโนโลยีหน่วยประมวลผลระบบสมองกลฝังตัว   ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อใช้งาน
  • การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งอนาลอกและดิจิตอล