อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
13961
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month218
LastMonth Last Month192
ThisYear This Year2,911
LastYear Last Year2,350

ชุดทดลองสมองกลฝังตัวบนมินิ พีซี