Dr.WIRAT  PINKAEW

The Vice-president

Nakhon Pathom Rajabhat University

Contact No: (+66) 34 109 300  #
E-mail: wiratp@npru.ac.th
Address:
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.

Statistics Statistics
9693
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month90
LastMonth Last Month47
ThisYear This Year327
LastYear Last Year1,161

 

ข่าวทั่วไป
[13-01-2016] คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
ข่าวภาพและกิจกรรมผู้บริหาร
[25-01-2016] ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
[25-01-2016] การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2559
[17-01-2016] มรน. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559
[17-01-2016] มรน. ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่
[29-12-2015] การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
[22-12-2015] คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรน. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 3
[18-12-2015] มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2558
[18-12-2015] มรน. จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างฯ
[08-12-2015] สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[08-12-2015] ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการบอกรักพ่อ
ข่าววิชาการ
ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน
[27-01-2016] ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
[27-01-2016] สำนักวิทยบริกำรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[25-01-2016] สถาบันวิจัย มรน. ร่วมกับ สกว. จัดประชุมการนาเสนอรายงานความก้าวหน้า
[25-01-2016] ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จัดแข่งขันกีฬา “ดอกนกยูงเกมส์” ประจาปีการศึกษา 2559
[25-01-2016] คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริจาคโลหิต เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[25-01-2016] บุคลากร ม.ราชภัฏนครปฐมโชว์ผลงานเยี่ยม กีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 37
[25-01-2016] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มรน.จัดอบรมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการฯ
[25-01-2016] มรน.ร่วมกับร.ร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม จัดอบรมการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพสาหรับประชาชนทั่วไปรุ่นเยาวชน
[21-01-2016] ทีมนักกีฬา มรน. คว้า 8 เหรียญ กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้้งที่ 43
[18-01-2016] ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ สานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จัดอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 26
จดหมายข่าว
[27-01-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 18-24 มกราคม 2559
[18-01-2016] จดหมาาข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 11-17 มกราคม 2559
[11-01-2016] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2558 - 10 มกราคม 2559
[29-12-2015] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 34 ฉบ้ับที่ 51 ประจำวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2558
[21-12-2015] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 34 ฉบับที่ 50 ประจำวันที่ 14-20 ธันวาคม 2558
[18-12-2015] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 34 ฉบับที่ 49 ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม 2558
[08-12-2015] จดหมายข่าวเฟื่่องฟ้า ปีที่ 34 ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2558
[30-11-2015] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 34 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2558
[24-11-2015] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 34 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2558
[15-11-2015] จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 34 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2558
คนดีศรีราชภัฏ
[27-01-2016] ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
[25-01-2016] นักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์ฯ รับรางวัลชนะเลิศทูตวัฒนธรรมเครือข่าย 9 สถาบัน
[21-01-2016] ทีมนักกีฬา มรน. คว้า 8 เหรียญ กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้้งที่ 43
[24-11-2015] นศ.ออกแบบดิจิตอลอาร์ต มรน. รับรางวัลชมเชย ผลงานประกวด ฉลองครบรอบ 5 ปี “PTT COMIC CONTEST”