อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

เบอร์โทรภายใน: 3652

Statistics Statistics
13821
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month211
LastMonth Last Month266
ThisYear This Year1,550
LastYear Last Year2,334

อาคารโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

Tel. 034-261068 ต่อ 3652

email: vimolrats@npru.ac.th

address: 85 ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม 7300

              Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand