อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

เบอร์โทรภายใน: 3652

Statistics Statistics
7266
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month27
LastMonth Last Month98
ThisYear This Year1,623
LastYear Last Year1,772

อาคารโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

Tel. 034-261068 ต่อ 3652

email: vimolrats@npru.ac.th

address: 85 ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม 7300

              Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand