อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

เบอร์โทรภายใน: 3652

Statistics Statistics
7262
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month23
LastMonth Last Month98
ThisYear This Year1,619
LastYear Last Year1,772

1. โครงการศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

   The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project Laem Phak Bia Sub-distric, Ban Laem Distric, Petchaburi Province

3. บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา