อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

เบอร์โทรภายใน: 3652

Statistics Statistics
3378
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month93
LastMonth Last Month80
ThisYear This Year811
LastYear Last Year1,438

1. โครงการศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

   The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project Laem Phak Bia Sub-distric, Ban Laem Distric, Petchaburi Province

3. บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา