ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22621
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month188
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,178
LastYear Last Year3,122

 Term 1/2556 

  • การจัดการฐานข้อมูล 
  • ระบบฐานข้อมูล 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ปริญญาตรี  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร