ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14596
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month174
LastMonth Last Month195
ThisYear This Year2,365
LastYear Last Year2,445

 Term 1/2556 

  • การจัดการฐานข้อมูล 
  • ระบบฐานข้อมูล 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ปริญญาตรี  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร