ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22625
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month192
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,182
LastYear Last Year3,122

 Term 2/2556 

  • การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา
  • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการฐานข้อมูล 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
  • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ