ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22620
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month187
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,177
LastYear Last Year3,122

 Term 1/2557 

  • การจัดการฐานข้อมูล
  • การเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ทดลองสอน 2