ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14595
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month173
LastMonth Last Month195
ThisYear This Year2,364
LastYear Last Year2,445

 Term 1/2557 

  • การจัดการฐานข้อมูล
  • การเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ทดลองสอน 2