ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22624
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month191
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,181
LastYear Last Year3,122

 Term 2/2557  

  • การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา  
  • จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ระบบฐานข้อมูล
  • การจัดการฐานข้อมูล 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร