ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14599
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month177
LastMonth Last Month195
ThisYear This Year2,368
LastYear Last Year2,445

 Term 2/2557  

  • การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา  
  • จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ระบบฐานข้อมูล
  • การจัดการฐานข้อมูล 
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร