ผศ.ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง

 


Statistics Statistics
26066
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month167
LastMonth Last Month255
ThisYear This Year1,086
LastYear Last Year3,820

Work Experience


Full - time 

- 17 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 สิงหาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2565 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- 2013 - Present : L
ecturer in Education Faculty at Nakhon Pathom Rajabhat University

Part-time 

- 2011 - 2012 : English Teacher at Tutor House Bangkok, Nakhon Pathom, Thailand.

- November, 2007 – October, 2008 ,Sydney, Australia. 

    Job Title : Kitchenhand 

    Job responsibilities : Preparing food, Cooking, Cleaning up, Customer services and team work. 

    Company : Thai Spice Restaurant 

    Director Manager : Mr. Wanlop Techaskul 

    Address : Shop 14 / 216 Farnham Road, Quakers Hill NSW 2763 Australia.