Statistics Statistics
1208
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month54
LastMonth Last Month85
ThisYear This Year359
LastYear Last Year394

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

          -  การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร (รอบที่ 1)
 
2 ต.ค. – 11 พ.ย. 59
สมัครออนไลน์
2 ต.ค. – 18 พ.ย. 59
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
3 ธ.ค. 59
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 ธ.ค. 59)
10 ธ.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกสาขาวิชาและสถานที่รายงานตัว
17 ธ.ค. 59
รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

        

   -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ (รอบที่1)