อาจารย์เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ

สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ วิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
1699
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month33
LastMonth Last Month50
ThisYear This Year635
LastYear Last Year519

ปริญญาตรี คณะศิปกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business) University of Wales