อาจารย์เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ

สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ วิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
6018
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month82
LastMonth Last Month156
ThisYear This Year690
LastYear Last Year1,429

ปริญญาตรี คณะศิปกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business) University of Wales