อาจารย์สุประภา  วิวัฒนิวงศ์

 

 

 

Statistics Statistics
5374
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month59
LastMonth Last Month103
ThisYear This Year808
LastYear Last Year1,283

รายวิชาที่สอน...

- วิชาจิตวิทยาสำหรับครู

- วิชาการศึกษาแบบเรียนรวม

- วิชามนุษยสัมพันธ์สำหรับครู