อาจารย์สุประภา  วิวัฒนิวงศ์

 

 

 

Statistics Statistics
4674
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month108
LastMonth Last Month98
ThisYear This Year108
LastYear Last Year1,283

รายวิชาที่สอน...

- วิชาจิตวิทยาสำหรับครู

- วิชาการศึกษาแบบเรียนรวม

- วิชามนุษยสัมพันธ์สำหรับครู