ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 

 

Address : 

 ห้อง 410 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 85 ม.3 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 7300

 

E-mail :

   suphitcha@npru.ac.th

 

Facebook:

  computer.trainning@gmail.com
 

 

Map :