ศุภธิดา จันทร์บุรี

 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  คณะพยาบาลศาสตร์
Statistics Statistics
1859
Online User Online2
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month44
LastMonth Last Month40
ThisYear This Year194
LastYear Last Year238

 

 

  ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

[23-05-2019] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 รอบ 3

[23-04-2019] กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

[23-04-2019] กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

[23-04-2019] รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 (รอบ3)

[22-04-2019] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 รอบ 2

[12-04-2019] รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

[02-04-2019] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 รอบ 2

 ข่าวจัดการศึกษา

[25-03-2019] โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

[17-03-2019] โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

[17-03-2019] การสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

 ข่าวสมัครงาน

[02-04-2019] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

 ข่าวกิจกรรมทั่วไป

[09-05-2019] โครงการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต Cluster Aging Health

[09-05-2019] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนสอนสอน

[09-05-2019] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอัตลักษณ์ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

[09-05-2019] โครงการการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

[09-05-2019] คณะพยาบาลศาสตร์ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

[20-04-2019] ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

[17-04-2019] พิธีรดน้ำขอพร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562

[11-04-2019] คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) ประจำปี การศึกษา 2559-2560

[11-04-2019] หน่วยปฐมพยาบาล วันซ้อมย่อยรับปริญญา

[11-04-2019] งานอุทยานการอาชีพ แฟร์ ( CHAIPAT PARK FAIR )

 ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน

[18-03-2019] โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย ณ ศูนย์การแพทย์เอราวัณ

[17-03-2019] ศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี

[17-03-2019] ศึกษาดูงานโครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

[17-03-2019] โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย

 ข่าวกิจกรรมการบริการวิชาการ

[09-05-2019] โครงการบริการวิชาการ ด้านการพยาบาลฉุกเฉิน ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ณ สถานประกอบการเซฟแมกซ์

[25-03-2019] โครงการจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนโพรงมะเดื่อ

[21-03-2019] โครงการบริการวิชาการ ด้านการพยาบาลฉุกเฉิน ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ณ ชุมชนปะปานครนครปฐม

[18-03-2019] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อชุมชนท้องถิ่น

[17-03-2019] โครงการบริการวิชาการ ด้านการพยาบาลฉุกเฉิน ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ณ ตลาดโอเดียน

 ข่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ

[03-03-2019] ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3

[02-03-2019] แม่บ้านดีเด่น ประจำปี 2561

[02-03-2019] บุคลากรดีเด่น ด้านบริหารงานทั่วไป ประจำปี 2561

[02-03-2019] บุคลากรดีเด่น ด้านงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2561

[02-03-2019] ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561

[02-03-2019] อาจารย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561

[02-03-2019] อาจารย์ดีเด่น ด้านความสุจริต ประจำปี 2561

[02-03-2019] อาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2561

 


  สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 สื่อวิดีทัศน์ เรื่องการให้ข้อมูลเตรียมพร้อมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง


  รูปภาพและกิจกรรม