อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
Supharat Thiranantanakorn
Statistics Statistics
11096
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month114
LastMonth Last Month156
ThisYear This Year1,054
LastYear Last Year1,874

 

 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1

 4093301 Abstract Algebra I

คำอธิบายรายวิชา

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรุป กรุปย่อย ริง อินทิกรัลโดเมน และฟิลด์

       Introduction to groups, subgroups, rings, integral domains and fields.