อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
Supharat Thiranantanakorn
Statistics Statistics
4465
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month110
ThisYear This Year88
LastYear Last Year1,127

 

 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1

 4093301 Abstract Algebra I

คำอธิบายรายวิชา

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรุป กรุปย่อย ริง อินทิกรัลโดเมน และฟิลด์

       Introduction to groups, subgroups, rings, integral domains and fields.