อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
Supharat Thiranantanakorn
Statistics Statistics
5094
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month39
LastMonth Last Month94
ThisYear This Year717
LastYear Last Year1,127

 

 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1

 4093301 Abstract Algebra I

คำอธิบายรายวิชา

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรุป กรุปย่อย ริง อินทิกรัลโดเมน และฟิลด์

       Introduction to groups, subgroups, rings, integral domains and fields.