อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
Supharat Thiranantanakorn
Statistics Statistics
11098
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month116
LastMonth Last Month156
ThisYear This Year1,056
LastYear Last Year1,874

 

รายวิชาที่สอน

4095501 กิจกรรมคณิตศาสตร์

4095501 Mathematics Activity

 

คำอธิบายรายวิชา

        กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์สันทนาการ เกมคณิตศาสตร์ เพลงกับคณิตศาสตร์ ศิลปะกับคณิตศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่

        Math camp, recreational mathematics, math games, music to math, art and mathematics, mathematics projects and how to apply mathematics to solve problems or to create new knowledge.