ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2669
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month29
LastMonth Last Month47
ThisYear This Year447
LastYear Last Year771

ประวัติการศึกษา  

  • บธ.บ.ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตำแหน่ง

  • พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม