ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2522
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month22
LastMonth Last Month100
ThisYear This Year300
LastYear Last Year771

ประวัติการศึกษา  

  • บธ.บ.ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตำแหน่ง

  • พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม