ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21184
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month224
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year992
LastYear Last Year2,606

 

ติดต่อ อ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี

โทรศัพท์ภายใน 034261068 ต่อ 1781

อีเมล์  ss_jim1@yahoo.com

ที่อยู่ติดต่อ :

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

 

contact information

Dr. Suchada Saengduangdee

034261068 ext.1781

email address: ss_jim1@yahoo.com, suchadas@npru.ac.th

Address:

Program of Communication Arts  The Faculty of Management Science , Nakhonpathom Rajabhat University

85  Malaiman Rd. Nakhonpathom district, Amphoe Muang, Nakhonpathom province 73000, Thailand