ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
8884
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month65
LastMonth Last Month317
ThisYear This Year976
LastYear Last Year1,844

 

Guideline to create media innovation