ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
12392
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month126
LastMonth Last Month343
ThisYear This Year2,148
LastYear Last Year2,336

 

Guideline to create media innovation