ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21186
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month226
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year994
LastYear Last Year2,606

 

Guideline to create media innovation