ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7543
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month98
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,479
LastYear Last Year2,447

 

Guideline to create media innovation