ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21173
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month213
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year981
LastYear Last Year2,606

 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสารสนเทศ