ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7202
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month117
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,138
LastYear Last Year2,447

 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสารสนเทศ