ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7498
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month53
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,434
LastYear Last Year2,447

 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสารสนเทศ