ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
8936
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month117
LastMonth Last Month317
ThisYear This Year1,028
LastYear Last Year1,844

 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและสารสนเทศ