ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7546
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month101
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,482
LastYear Last Year2,447

 

policy brief