ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7237
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month152
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,173
LastYear Last Year2,447

 

policy brief