ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21195
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month235
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year1,003
LastYear Last Year2,606

 

policy brief