ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
12393
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month127
LastMonth Last Month343
ThisYear This Year2,149
LastYear Last Year2,336

 

policy brief