ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21190
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month230
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year998
LastYear Last Year2,606

 

แผนและกลยุทธ์การสื่อสาร