ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7206
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month121
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,142
LastYear Last Year2,447

 

แผนและกลยุทธ์การสื่อสาร