ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7504
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month59
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,440
LastYear Last Year2,447

 

แผนและกลยุทธ์การสื่อสาร