ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
8967
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month148
LastMonth Last Month317
ThisYear This Year1,059
LastYear Last Year1,844

 

กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม