ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7506
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month61
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,442
LastYear Last Year2,447

 

กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม