ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21192
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month232
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year1,000
LastYear Last Year2,606

 

กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม