ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7544
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month99
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,480
LastYear Last Year2,447

 

แนวทางการสร้างนวัตกรรม