ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7252
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month167
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,188
LastYear Last Year2,447

 

แนวทางการสร้างนวัตกรรม