ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21189
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month229
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year997
LastYear Last Year2,606

 

แนวทางการสร้างนวัตกรรม