ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
9261
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month91
LastMonth Last Month351
ThisYear This Year1,353
LastYear Last Year1,844

 

แนวทางการสร้างนวัตกรรม