ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
8963
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month144
LastMonth Last Month317
ThisYear This Year1,055
LastYear Last Year1,844

 

แนวทางการพัฒนาบทบาท