ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7212
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month127
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,148
LastYear Last Year2,447

 

แนวทางการพัฒนาบทบาท