ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21182
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month222
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year990
LastYear Last Year2,606

 

ผลงานวิชาการ (academic papers)