ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7224
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month139
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,160
LastYear Last Year2,447

 

ผลงานวิชาการ (academic papers)