ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
Asst. Prof. Warin Sripanya, Ph.D.
sripanya@webmail.npru.ac.th
 
Statistics Statistics
16659
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month18
LastMonth Last Month112
ThisYear This Year225
LastYear Last Year1,248

 

4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topology)


คำอธิบายรายวิชา

            แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเชื่อมโยง


เอกสารประกอบการสอน