ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
Asst. Prof. Warin Sripanya, Ph.D.
sripanya@webmail.npru.ac.th
 
Statistics Statistics
16654
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month13
LastMonth Last Month112
ThisYear This Year220
LastYear Last Year1,248

 

4092401 แคลคูลัส 2 (Calculus II)


คำอธิบายรายวิชา

            ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง อนุพันธ์และปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว


เอกสารประกอบการสอน