อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
Dr. Warin Sripanya
 
Statistics Statistics
9834
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month166
LastMonth Last Month149
ThisYear This Year166
LastYear Last Year1,911

 

4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Ordinary Differential Equations)


คำอธิบายรายวิชา

            แนวคิดของสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ในการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น


เอกสารประกอบการสอน