อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
Dr. Warin Sripanya
 
Statistics Statistics
10624
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month36
LastMonth Last Month171
ThisYear This Year956
LastYear Last Year1,911

 

4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Ordinary Differential Equations)


คำอธิบายรายวิชา

            แนวคิดของสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ในการหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น


เอกสารประกอบการสอน