ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4905
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month83
LastMonth Last Month100
ThisYear This Year83
LastYear Last Year1,211

อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ

สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์