ผลงานออกแบบแผ่นพิมพ์กราฟิกสำหรับฟื้นฟูสายตาสำหรับผู้สูงอายุ และบทความวิชาการเรื่อง แนวทางการออกแบบตัวอักษรภาษาไทยสำหรับผู้สูงอายุ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและได้รับการตอบรับเข้านำเสนอแบบ oral presentation /poster &creative work ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd. International Creative Art Dissemineting(ICAD)2016. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ