จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
60204
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month41
LastMonth Last Month708
ThisYear This Year8,476
LastYear Last Year12,406

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

 

 

 

Anatomy and Physiology 1

       Structure, function and mechanism of cell; tissue and organ, interrelationship among skin, bones and joints, muscle, nervous system and special senses; controlling mechanism of body system, practice on anatomy and physiology 1

Anatomy and Physiology 2

       Structure, function and mechanism of cell; tissue and organ, interrelationship among blood circulation, respiratory, gastrointestinal, urinary, reproductive and endocrine systems; controlling mechanism of body system, practice on anatomy and physiology 2

Adult Nursing 1

        Concept and principle of nursing for healthy and ill adult, nursing process in emergency, acute and chronic  medical and surgical; eye, ear, throat, and nose disorders, the balance of fluids; electrolyte and acid-base, integumentary system, gastrointestinal system, urinary system, hematology and lymphatic system, musculoskeletal system, cancer, gynecology, nursing care for pre-, intra- and post-operation, early ambulation promotion, pain management, rational  drug use, nutrition therapy, transcultural nursing care, issue and trend in patient’s right;  human’s right; law, moral and ethic in adult nursing

Adult Nursing 2

        Concept principle and nursing process for adult with emergency acute, critical and chronic illness including medical and surgical; endocrine system, respiratory system, cardiovascular system, immune system, and nervous system; infectious disease, communicable disease and emerging disease; rational drug use; nutrition therapy, transcultural nursing care, issue and trend in patient’s right; human’s right, law, moral and ethics in adult nursing