อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  นิยมทรัพย์

หนังสือความรู้พื้นฐานด้านการเรียนการสอน

มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาคาร 50 ปี และร้านเดอะบุ๊คจูเนียร์ นครปฐม