อาจารย์ สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

http://www.npru.ac.th

 

สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

ที่อยู่ 10/5 ซอยทวีวัฒนา3 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ข.ทวีวัฒนา  กทม. 10170
โทร 08 45525463 email saha1p@hotmail.com