อาจารย์ สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

http://www.npru.ac.th

 

2545 – 2549  โปรดิวเซอร์ และผู้กำกับภาพ บ.พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด
2550  โปรดิวเซอร์ บ.Visualeye
2551  รับงานอิสระทางด้านวิดีทัศน์
2551 – 2557 อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม สาขาดิจิทัลอาร์ต ม.ราชภัฏนครปฐม
2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม