ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
2762
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month110
LastMonth Last Month141
ThisYear This Year1,011
LastYear Last Year1,079

ประวัติการทำงาน  Work Experience

                ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม 73000

                ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ