ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
739
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month67
LastMonth Last Month62
ThisYear This Year67
LastYear Last Year591

ประวัติการทำงาน  Work Experience

                ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม 73000

                ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ