ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
1392
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month38
LastMonth Last Month117
ThisYear This Year720
LastYear Last Year591

ประวัติการทำงาน  Work Experience

                ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม 73000

                ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ