ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
2354
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month45
LastMonth Last Month115
ThisYear This Year603
LastYear Last Year1,079

ประวัติการทำงาน  Work Experience

                ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม 73000

                ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ