ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
1394
Online User Online2
Today Today5
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month40
LastMonth Last Month117
ThisYear This Year722
LastYear Last Year591

ประวัติการศึกษา : Educations

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การศึกษาปฐมวัย

                วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

                มหาวิทยาลัยบูรพา  ปี พ.ศ.2548

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัย

                วุฒิการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ.2550