พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา