อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

เบอร์โทรภายใน  3655

 

 

Statistics Statistics
5465
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month117
LastMonth Last Month74
ThisYear This Year117
LastYear Last Year1,386

ศึกษาดูงานภายในประเทศ  Field  trips inbound

1.  โครงการศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  จังหว้ดกรุงเทพมหานคร  smiley

2.  โครงการตามแนวพระราชดำริห์หุบกระพง  จังหวัดเพชรบุรีlaugh

3.   ศึกษาดูงานบริษัทโอสถสภาเต็กเฮงหยู  จังหวัดปทุมธานีcool

4.   ศึกษาดูงานบริษัทอิชิตัน  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุทธยาcheeky

5.   ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร    จังหวัดอุดรธานี

6.   ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น    จังหวัดขอนแก่น

ศึกษาดูงานภายนอกประเทศ  Field  trips outbound

1. ศึกษาดูงานรัฐโอกาโฮม่า  สหรัฐอเมริกา  (การศึกษาPh.D)

2. ศึกษาดูงานโฮจิมินส์ ซิตี้  ประเทศเวียดนาม  (คณะวิทยาการจัดการ)

3. ศึกษาดูงานเพริส   ประเทศออสเตรเลีย   (คณะวิทยาการจัดการ)

4.  ศึกษาดูงานกระทรวงไอซีที ประเทศสิงค์โปร์