อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

เบอร์โทรภายใน  3655

 

 

Statistics Statistics
5466
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month118
LastMonth Last Month74
ThisYear This Year118
LastYear Last Year1,386

ติดต่ออาจารย์:   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    คณะวิทยาการจัดการ

                                                               85  หมู่ที่ 3   ถนนมาลัยแมน   ตำบลนครปฐม     อำเภอเมือง     จังหวัดนครปฐม    73000

                                                         อาคารโลจิสติกส์ (Logistics)  ห้อง  505   ชั้นที่ 5

                                                         E-Mail :    ajpopmanagement@gmail.com  ,  pongsada.ch@gmail.com

                                                        เบอร์โทรภายใน  3655