อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

เบอร์โทรภายใน  3655

 

 

Statistics Statistics
6397
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month53
LastMonth Last Month181
ThisYear This Year1,049
LastYear Last Year1,386

      

 

ผลงานวิจัย/งานที่ตีพิมพ์

      1. จุดพลิกผันแห่งการสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตนของผู้พิการทางสายตากับการศึกษา (Turning point of the self technology of the blind study in university)  ปีพ.ศ.2554  blush

      2. โครงการเฝ้าระวังการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง   (Tourism Watch For Thailand)  ปี พ.ศ.2555 cool       

     3. การพัฒนาหลักสูตรมักกุเทศท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม  ปีพ.ศ.2552laugh