อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

เบอร์โทรภายใน  3655

 

 

Statistics Statistics
6396
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month52
LastMonth Last Month181
ThisYear This Year1,048
LastYear Last Year1,386

เอกสาร / ตำรา

     1. เอกสารประกอบการสอน การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม

       2. เอกสารประกอบการสอนการจัดการคุณภาพ

       3. เอกสารประกอบการสอน การบริหารงานสำนักงาน