อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

เบอร์โทรภายใน  3655

 

 

Statistics Statistics
8634
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month8
LastMonth Last Month71
ThisYear This Year1,676
LastYear Last Year1,610

เอกสาร / ตำรา

     1. เอกสารประกอบการสอน การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม

       2. เอกสารประกอบการสอนการจัดการคุณภาพ

       3. เอกสารประกอบการสอน การบริหารงานสำนักงาน