อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา   เฉลิมกลิ่น 

เบอร์โทรภายใน  3655

 

 

Statistics Statistics
5460
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month112
LastMonth Last Month74
ThisYear This Year112
LastYear Last Year1,386

เอกสาร / ตำรา

     1. เอกสารประกอบการสอน การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม

       2. เอกสารประกอบการสอนการจัดการคุณภาพ

       3. เอกสารประกอบการสอน การบริหารงานสำนักงาน