ฉบับเดือนสิงหาคม: เทคโนโลยีปี 2562 ตอน Virtual Router