ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประสบการณ์งานสอนและผลงานทางวิชาการ

1. รายวิชาปฐพีวิทยา

2. รายวิชาการจัดการดินน้ำปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช

3. รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตข้าว

4. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

 

Statistics Statistics
14436
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month99
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year959
LastYear Last Year1,650