ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8378
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month70
ThisYear This Year2,320
LastYear Last Year2,831

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)