ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7243
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month15
LastMonth Last Month174
ThisYear This Year1,681
LastYear Last Year1,393

การติดต่อ (Contact)

อ.ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาคารคอมพิวเตอร์ ห้อง C302 ชั้น 3
85 ม.3 ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Dr.Paripas Srisomboon
Department of Information Technology
Faculty of Science and Technology
Naphon Pathom Rajabhat University

Tel: (+66) 85-170-8232, (+66) 34-261021-36
E-mail: paripas@webmail.npru.ac.th
Website: http://pws.npru.ac.th/paripas
Facebook: https://www.facebook.com/paripas.srisomboon

Google Map
Click here for NPRU Address on Google Map