อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
1461
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month47
LastMonth Last Month113
ThisYear This Year1,293
LastYear Last Year168

                 ปี พ.ศ. 2540 ถึง 2553 ชื่อหน่วยงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

                ที่ตั้ง 30 หมู่ 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

                ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

 

ประสบการณ์เป็นวิทยากร / ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

                1   ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของ BSG

                2   อบรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้กับโรงเรียนเครือข่าย 6 แห่ง

                3    เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมของสมาคมโรงเรียน