อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
2624
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month45
LastMonth Last Month190
ThisYear This Year1,073
LastYear Last Year1,383

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา เคมี

                วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จ ปี พ.ศ.2539

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์)

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2553