อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
1655
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month104
LastMonth Last Month137
ThisYear This Year104
LastYear Last Year1,383

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา เคมี

                วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จ ปี พ.ศ.2539

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์)

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2553