อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
1459
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month45
LastMonth Last Month113
ThisYear This Year1,291
LastYear Last Year168

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา เคมี

                วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จ ปี พ.ศ.2539

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์)

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2553