อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
1075
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month97
LastMonth Last Month116
ThisYear This Year907
LastYear Last Year168

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา เคมี

                วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จ ปี พ.ศ.2539

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์)

                วุฒิการศึกษาการการศึกษามหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ  ปี พ.ศ.2553