อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
1460
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month113
ThisYear This Year1,292
LastYear Last Year168

                  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                  อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  73000

                  โทรศัพท์ /โทรสาร  034-261064

                  72/276 หมู่ที่ 2 ถนน ลานตากปิง ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม

                 โทรศัพท์มือถือ  081-8197342

                 E-mail    Chemp13@hotmail.com