อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย

Statistics Statistics
1656
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month105
LastMonth Last Month137
ThisYear This Year105
LastYear Last Year1,383

                  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                  อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  73000

                  โทรศัพท์ /โทรสาร  034-261064

                  72/276 หมู่ที่ 2 ถนน ลานตากปิง ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม

                 โทรศัพท์มือถือ  081-8197342

                 E-mail    Chemp13@hotmail.com